Další Bleší trhy se uskuteční v sobotu 16. června 2018 od 8 do 12 hodin tradičně na farní zahradě.