Náš spolek je dobrovolným sdružením občanů Mnichova Hradiště založeným za účelem naplňování našich společných zájmů. Mezi ně patří především podpora komunitního a kulturního života města Mnichovo Hradiště. Rovněž se snažíme přispět k zapojování občanů do veřejného dění. Spolek byl právně založen v roce 2014, avšak svoji činnost začal neformálně rozvíjet ještě před svým oficiálním založením.

Naší snahou je oživovat město pořádáním různých akcí pro všechny věkové kategorie obyvatel nejen Mnichova Hradiště, ale i blízkého okolí. Zároveň – protože mnozí z nás jsou členy i dalších zájmových sdružení či sportovních organizací (TJ Sokol, Mnichovohradišťský SK, Klub českých turistů, …)  –  se snažíme propojovat činnost různých místních spolků.

Někteří z našich členů či příznivců aktivně vstoupili do komunální politiky a skrze Sdružení nezávislých kandidátů Žijeme pro Hradiště mají možnost se jako zastupitelé významně podílet na správě našeho města.

V současné době má spolek Žijeme pro Hradiště na 40 členů všech věkových kategorií i nejrůznějšího profesního zaměření.

Co děláme

Spolek pravidelně pořádá v průběhu roku řadu akcí, od Vítání jara s připomenutím lidových tradic (pletení pomlázek, zdobení vajíček nebo sázení osení) přes bleší trhy a červnový dětský sportovní den až po Balónky pro Ježíška (děti si napsaly vánoční přání Ježíškovi, která společně vypustily do nebe); v posledních několika letech byly balónky nahrazeny lodičkami, které děti posílají po Jizeře. Také knihobudka, dnes umístěná na nádraží je naším projektem, další skříňku na knížky jsme postavili na pláži na Kamínkách. Největší akcí je pak Sousedská slavnost propojující prakticky všechny místní spolky, sdružení, sportovní kluby, školy i jednotlivce.

Členové spolku se podílí i na mnohých akcích města (např. plesy, muzejní noc) nebo farnosti (Svatomartinský průvod, Tříkrálový průvod a sbírka). Kromě těchto aktivit se snažíme oživit či vylepšit veřejné prostory v Hradišti, např. díky grantovým programům společnosti ŠKODA AUTO jsme vysázeli – opět za velké účasti veřejnosti – nové stromořadí mezi Hradištěm a místní částí Podolí či jsme instalací informačních tabulí vylepšili okolí kostela. Realizovali jsme i několik exteriérových výstav, formou dobrovolnické práce pečujeme o úpravu pláže na břehu Jizery či se zapojujeme do akce Ukliďme Česko.

Zde je odkaz na transparentní účet spolku.

Pokud máte zájem se k našemu úsilí přidat. Pište na my@zijemeprohradiste.cz