Na jaře roku 2016 město Mnichovo Hradiště ve spolupráci se spolkem ŽpH s grantovou podporou společnosti ŠKODA Auto a.s. a dále také s finanční podporou a přidáním pomocné ruky od sponzorů – občanů města Mnichova Hradiště provedlo výsadbu aleje ovocných stromů podél silnice směrem na Podolí. Každý stromek byl ještě navíc opatřen tabulkou se jménem dárce a zároveň si jej dotyčný mohl sám na místě vysadit. Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy co se stromky, které se do dnešních dní nedožily a dále se tedy v tomto smyslu šíří kritika celé akce, chtěla bych se zde za náš spolek ŽpH k věci vyjádřit.

Celá akce výsadby stromů vznikla z ideje obnovit původní starou ovocnou alej. Chtěli jsme zapojit místní obyvatele, aby výsadbou stromu symbolicky „zapustili kořeny“ u nás v našem městě.Myslím, že vlastní den proběhl výtečně a měl úžasnou přátelskou atmosféru.

Dnes ovšem narážíme na stinnou stránku věci. Obecně při výsadbách alejových stromů v této šířce kmínku a jakosti na exponovaných plochách okolo silnic dochází k již předem plánovanému procentu úhynu. Na mladé stromky útočí v létě suchopár, na jaře okus kůry zvěří, dále možnost poškození žacími lištami údržbových strojů a v neposlední řadě extrémní podmínky v zimním období. Pokud k tomu všemu přičteme „neodbornou“, či spíše zapáleně laickou výsadbu a následnou téměř nulovou povýsadbovou péči, je opravdu s podivem, kolik stromků se dožilo do dnešních dní.

Skutečnost, že nyní v aleji nalezneme cca 50ks uschlých stromů je tedy nám všem známá. Nyní plánujeme tyto jedince odstranit a nahradit novými. Ačkoli by se nám všem líbilo, když by se alej zazelenala již nyní, budeme si muset počkat na podzim – období vegetačního klidu, kdy je vhodné tyto práce provádět.

Prosím tedy za náš spolek i pracovníky dotčených odborů městského úřadu o trpělivost.Jakmile začneme na naší aleji pracovat, jistě se informace dostanou na fb profil města i do Kamelotu.Zároveň budeme rádi za každou dobrovolnickou výpomoc. Těšíme se na viděnou a na společnou práci. Vždyť na světě je jen málo opravdu smysluplných činností…a výsadba stromů mezi ně 100% patří.

V. Zlatušková