Letošní novinkou a věříme, že i velkým lákadlem bude výstava historických vozů, které se vyráběly v naší továrně na nákladní automobily LIAZu. Máme přislíbeno za přispění nadšenců a sběratelů těchto automobilů přivést do města pro návštěvníky letošní Sousedské slavnosti 12 různých vozů, které by měly mapovat průřez historií výroby nákladních automobilů v našem městě. U každého z nich bude připraven stručný popis o daném voze. Návštěvníci budou mít možnost okružní cesty městem ve zvláštním busu na podvozku LIAZu pro přepravu osob nazývaném Faraón – Afrika Bus, vyzvednutí nad náměstí v koši vysokozdvižné ruky opět na podvozku LIAZ. Pro tuto expozici jsme zvolili prostory parkoviště u restaurace Karlovy Vary, které budou již po velké rekonstrukci také otevřeny a silnici před městským úřadem. Vystavovatelé se snaží najít podporu pro rozšiřování udržení jejich vozového parku, na který potřebují neustálý přísun peněz. Vy, kteří máte LIAZ nějak zakořeněný v srdci, budete moci svým dobrovolným finančním příspěvkem pomoci k udržení této techniky a možná někdy i k vytvoření důstojného muzea LIAZu třeba i v našem městě nebo okolí.