Letos poprvé uspořádal spolek Žijeme pro Hradiště „svatomartinský lampionový“ průvod, a to jak jinak než 11. 11. krátce po setmění. Svatého Martina ztvárnil Patrik Komůrka, který přijel se skupinou děvčat z Borovice včetně krásné bílé a hnědé kobylky. Jim bychom chtěli vyjádřit naše velké poděkování.
     Díky patří rovněž dětem z Mateřské školky v Mírové ulici, jež svým milým zpěvem uvedly celý program. Po vystoupení dětí byla sehrána krátká, avšak nejznámější legenda ze života sv. Martina.  Martin jako římský voják měl vždy touhu stát se  mnichem a pomáhat druhým, a když u městské brány spatřil žebráka, rozsekl svůj plášť v půli a rozdělil se o něj. I našemu „Martinovi
 se to podařilo, z koně nespadl,  a tak se o svůj plášť šťastně podělil. 
     Patřičnou atmosféru celému průvodu dodali i světlonosiči, oblečení v historických kostýmech, kteří se zapálenými loučemi svítili na cestu celému početnému průvodu, jenž v druhé části programu směřoval na farní zahradu. Zde bylo ve stodole připraveno malé občerstvení, ochutnávka svatomartinského vína, svařák a čaj pro děti. Všichni jsme byli mile překvapeni velkou účastí místních obyvatel a zájmem široké veřejnosti. Atmosféra byla velmi příjemná, přestože jsme se potýkali s problémy týkajícími se  ozvučení – v důsledku toho mnozí dostatečně neslyšeli, za což se velmi omlouvám. Myslím si, že jsme díky této akci získali dobrou zkušenost, na příští rok jsme poučeni a slibujeme, že se maximálně vynasnažíme, aby byl příští ročník kvalitnější a program ještě pestřejší. 
     Děkuji zejména rodičům s dětmi a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k zajištění celé této akce, jež byla jednou z řady příležitostí společně  něco hezkého tvořit, navzájem se poznávat a navazovat dobré sousedské a přátelské vztahy. Snad i zde můžeme najít kus martinského poselství: proto byl Martin po generace tak oblíbeným křesťanským patronem, jelikož symbolizoval solidaritu s potřebnými, ochotu se nasadit a prožívat upřímné přátelství. Ať je i pro nás stálou inspirací i v dnešní době. 

P. Pavel Mach