Bleší trhy v Mnichově Hradišti

8:30 – 12 hodin
dvůr fary v Mnichově Hradišti, 1. máje 232/2

 

Zveme Vás na bleší trhy v Mnichově Hradišti, kde budete moci nakoupit, prodat nebo vyměnit poklady, které se najdou u Vás doma.

Máte rádi věci s příběhem? Také máte doma spoustu oblečení a starých, pro Vás nepotřebných věcí? Tak je přijďte vyměnit za něco nového či je prodat. Může to být oblečení, doplňky, knihy, CD, starožitnosti, knoflíky, retro zboží atd. Oblečení po dětech, které už odrostly, starší, ale funkční skateboard, keramika po babičce, staré hračky, pohlednice, zajímavé předměty, o kterých ani netušíte, k čemu původně sloužily, a další předměty, které by se daly takto prodat.

Většině z nás se doma hromadí předměty, které nepoužíváme, a nevíme, kam s nimi. Bleší trh je ideálním řešením, protože zde věci můžeme prodat někomu, kdo je využije. Bleší trh Vám umožní prodej drobných i větších předmětů každodenní potřeby, ale také sběratelských zajímavostí.

Součástí bleších trhů je již tradičně i občerstvení, tak nemusíte snídat ani svačit, ale přijít strávit příjemné dopoledne na farní zahradu.

Organizace trhů:

Prodejci, kteří chtějí prodávat, se zaregistrují na e-mailové adrese blesak.mh@gmail.com, na místě v den konání akce dostanou přidělený stolek (pokud je to možné, zajistí si prodejce vlastní stolek) a budou mít možnost prodat své věci za cenu, kterou si sami určí. Prodejní místa jsou zdarma a prodejci si je vyberou po domluvě s organizátorem a budou k výběru až na místě. Tento výběr se koná způsobem „kdo dřív přijde“. Prodejce se při předání prodejního místa zavazuje k dodržování Pravidel blešího trhu.

Prodejce má povinnost po ukončení trhů uklizené místo (odstranit odpadky, příp. zamést) opustit. Doporučujeme prodejcům vzít si s sebou deku na zem, pokud nezbudou stolky.

Je zakázáno prodávat předměty vymezené v Pravidlech blešího trhu. Pokud chcete své přebytečné věci předat dále, ale neradi prodáváte, je možné je darovat spolku, který bude věci na trzích nabízet a výtěžek bude směřovat do Blešího fondu.

Tipy pro prodejce:

–       Vezměte si s sebou např. židli či malé občerstvení

–       Možná nějaký igelit na přikrytí, kdyby se objevila přeháňka

–       Připravte si drobné na vrácení

–       Plastové sáčky pro kupující a předem si rozmyslete ceny

–       A nezapomeňte na dobrou náladu, smlouvat je legrace a nejde jen o peníze.

Těšíme se na Vás!

Kontakt a registrace pro prodejce: Dagmar Motlová, 732 167 581, blesak.mh@gmail.com, spolek Žijeme pro Hradiště

Partneři: Farnost Mnichovo Hradiště , IT Business s.r.o. , Veselá vesnice o.s. , Farmářka z Ráje

Pravidla blešího trhublesi

1.     Prodávající
Prodávajícími na bleším trhu mohou být pouze fyzické osoby – neobchodníci, které nemusí vydávat kupujícím doklad o zaplacení. Jedná se o osoby bez živnostenského oprávnění s vlastním použitým zbožím a jedná se o příležitostný přivýdělek. Prodejní místo je na trzích zdarma, nicméně z výtěžku prodeje může každý odvést částku, kterou uzná za vhodnou (doporučená částka je 10 %) do Blešího fondu. Výtěžek bude použit na pořádání akce pro děti z Mnichova Hradiště a okolí.

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám zaviní. Organizátoři nejsou odpovědni za škody vzniklé prodejci během konání bleších trhů. Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka. Svým podpisem na Seznam prodejců při přebírání prodejního místa a zahájením prodeje na bleším trhu dává prodávající najevo bezpodmínečný souhlas s těmito Pravidly. Tato pravidla neobsahují žádné kličky ani pasti, jejich dodržování má zaručit pohodovou atmosféru a zachování klasického rázu blešího trhu. Je nutné je dodržovat, pokud jste se rozhodl/a prodávat na bleším trhu.

2.     Řízení provozu trhu
Provoz trhu řídí organizátor nebo osoba jím pověřená v souladu s dohodou uzavřenou s obcí Mnichovo Hradiště a těmito Pravidly. Organizátor dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a hygienických předpisů a odpovídá za plnění podmínek daných těmito Pravidly.

3.     Začátek a konec
Bleší trh bude otevřen od 8:30 do 12:00 hodin. V den akce je možné obsadit prodejní místa od 7:30 a po ukončení trhu je nutno prodejní místo vyklidit nejpozději do 14:00.

 
4.     Nepřípustné zboží
Následující zboží není na trhu přípustné a v případě prodeje takového zboží má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění blešího trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie.

–       Všechny druhy zboží nebo materiálů organizací oslavujících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy

–       Veškeré pornografické a erotické pomůcky a produkty

–       Jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky

–       Tabákové výrobky

–       Zvířata

–       Barvy, laky, oleje, rozpouštědla, tlakové nádoby

–       Veškeré zbraně (sečné, bodné nebo střelné aj., včetně znehodnocených)

–       Motorová vozidla nebo jejich velké díly

–       Nové výrobky nakoupené a vyrobené za účelem jejich následného prodeje, tedy zboží nové povahy

–       Velké domácí a jiné elektrické spotřebiče (lednice, pračky, ….)

–       Produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)

–       Finanční produkty

–       Prodej potravin je povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem, prodej musí probíhat za podmínek určeným zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou

–       Na prodejních místech nesmí být provozována produktová reklama.

Používání amplionu k prodeji není přípustné.

 
5.     Doprava a parkování
Parkování v areálu není možné. Parkování je možné v okolí areálu jen na všeobecně povolených místech a podle zásad zdravého rozumu.

6.     Ostatní
Trh se koná za každého počasí. Pořadatel si ale vyhrazuje právo v případě velmi špatného počasí nebo malé účasti trhovců trh odvolat, a to prostřednictvím e-mailu.

7.     Kontakt na pořadatele, informace, pravidla sestavila:
Dagmar Motlová, tel: 732 167 581, E: blesak.mh@gmail.com

Pravidla jsou platná po celou dobu provozování blešího trhu v obci Mnichovo Hradiště.

Výtěžek z vybraných příspěvků bude určen do Blešího fondu, ze které se hradí aktivity pro děti.