Co plánujeme na rok 2020?

sobota 21. 3. 2020 Úklid kostelního návrší

neděle 5. 4. 2020 Vítání jara

sobota 16. 5. 2020 Bleší trhy

Úklid pláže u Jizery

sobota 30. 5. 2020 Dětský sportovní den

sobota 12. 9. 2020 Sousedská slavnost, Bleší trhy

Zvesela pro Hradiště

Svatomartinský průvod

sobota 12. 12. 2020 Balonky pro Ježíška

Živý betlém