DSC_0213Denně chodíme po našem městě – často spěcháme, myslíme na to, co musíme udělat, vyřídit, jak zorganizovat to či ono a nevšímáme si toho, co je kolem nás. Třeba že některé domy mají v sobě zdivo staré stovky let, že ulice kopíruje dávnou cestu, že náměstí bylo rozměřeno před  nějakými 750 lety a že tam již přes 300 let stojí mariánský sloup.

Procházky s povídáním o historii Hradiště nás mohou přivést k novému pohledu na město,  kde žijeme. Vždyť vztah k místu, kde žijeme, není formován jen aktuální současností, ale je, mimoděk,  utvářen i tím, jak  zde žily generace našich předchůdců, po kterých nám zůstalo mnohé, něco jasné a  zřetelné, něco zastřené, ale stále v nějaké podobě přítomné. I proto chce spolek Žijeme pro Hradiště přiblížit obyvatelům našeho města minulost dávnější i tu nedávnou. Zatím proběhly dvě takové procházky – obě k velkému a milému překvapení organizátorů  s takřka manifestační účastí mnoha desítek našich spoluobčanů. A i proto chceme podobné akce, ať ve formě procházek po Hradišti či blízkém okolí nebo v podobě přednášek připravovat i nadále.

Pavel Sosnovecplakat_setkani_s_historii_01 plakat_setkani_s_historii_02